Med skiltning om Corona-virus kan din virksomhed dele vigtige oplysninger om sundhed og sikkerhed. Forandringer kræver information og derfor kan skiltning være med til at styre adfærden i den rigtige retning i forhold til at mindske smittespredningen af Corona-virus.

FORDELE VED PRODUKTET

  • Forebyggelse af smittespredning
  • Understøtter de sundhedsfaglige anbefalinger
  • Giver gode råd om hygiejne og hensigtsmæssig adfærd

Vi hjælper med materiale der informerer om ændringer og tiltag i din virksomhed, så du kan hjælpe dine kunder og medarbejdere med at følge de sundhedsfaglige anbefalinger. Det kan for eksempel være skiltning der fortæller om god hygiejne i forbindelse med at vaske hænder og sprit af, eller gulvfolie der opfordrer til at holde afstand og dirigere vej.